Ofte Stillede Spørgsmål

 • 1. Medlemskab eller Sponsorat? Hvad er forskellen?

  Hos One Child at a Time har vi tre slags abonnementer; Medlemskab, Sponsorat og Medlemskab + Sponsorat. 

  • Medlemskab betyder at du bliver medlem af foreningen One Child at A Time. Du har dermed ret til at stemme på generalforsamlingen og du kan stille op til en post i bestyrelsen. Medlemskab koster 150 DKK om året.
  • Sponsorat betyder at du bliver sponsor af et barn gennem One Child at a Time. Du betaler et månedligt bidrag på 200 DKK.

  Vi håber dog at du har lyst til at støtte ved både at blive medlem og være sponsor for et barn i Libanon. På den måde sikrer du at vi kan sende sponsorater til børnene, uden administrative udgifter.

  2. 100 % af sponsoratet til børnene. Hvordan kan det lade sig gøre?

  Vi er stolte over at kunne sende 100 % af dit månedlige sponsorat til dit sponsorbarn, uden administrative udgifter. Det kan vi gøre fordi vi bruger midler indsamlet via private donationer og kontingenter fra medlemskaber til at finansiere vores allerede lave administrative udgifter. Alle tilknyttede til foreningen i Danmark samt vores partner i Libanon arbejder frivilligt, hvilket bidrager med at reducere antallet af udgifter forbundet med hele vores arbejde.

  Vi vil dog på det kraftigste opfordre dig til (også) at blive medlem af One Child at a Time for 150DKK om året, så vi kan fortsætte vores arbejde med uden at skære i de månedlige sponsorater.

 • 1. Hvordan bliver jeg sponsor for et barn?

  Du bliver sponsor for et barn ved at bruge vores “abonnement” side. Når vi modtager din betaling, modtager du en mail fra os, hvor vi beskriver de væsentlige dele af dit sponsorat. Mailen vil inkludere informationer om navnet på dit sponsorbarn, alder, billede samt andre personlige informationer.

  2. Kan jeg selv vælge hvem jeg vil sponsorere?

  Det er desværre ikke muligt selv at vælge hvem du vil sponsorere. Du kan dog vælge nationaliteten på det barn du gerne vil være sponsor for, og vi vil derefter udpege et barn til dig. Alle de børn vi har fået identificeret har brug for hjælp, og dit sponsorat vil gøre en kæmpe forskel for deres hverdag.

  3. Hvad kan jeg forvente af at være sponsor?

  Vi sætter stor pris på at du har valgt One Child at a Time som modtager af dine månedlige bidrag. Ud fra erfaring ved vi at sponsorer gerne vil vide hvad deres penge bliver brugt til. Vi har derfor en ambition om at opdatere dig regelmæssigt om hvordan dit sponsorbarn har det. Du får som minimum besked fra dit sponsorbarn to gange årligt; ved studiestart i September/Oktober og ved afslutningen af skoleåret i Maj/Juni.

  Du kan desuden sende en hilsen til dit sponsorbarn gennem vores “kontakt dit sponsorbarn” form. Svartiden kan variere lidt, da det kommer an på om dit barn gerne vil besvare din besked.

  Du kan også forvente at 100 % af dit månedlige sponsorat går til barnet. Vi har 0 (som i nul!) administrative omkostninger forbundet med dit sponsorat.

  Som sponsor har du dog ikke ret til at stemme på generalforsamlingen som bliver afholdt hver andet år. For at have stemmeret skal du være  medlem af foreningen One Child at a Time.

  4. Kan jeg besøge mit sponsorbarn?

  Det er desværre ikke muligt at besøge sponsorbarnet i øjeblikket. Vi arbejder dog på at gøre dette til en mulighed, så hurtigt som muligt.

  5. Hvordan kan jeg opsige mit sponsorat?

  Vi håber selvfølgelig at du gerne vil fortsætte med at være sponsor hos os, men hvis du gerne vil opsige dit sponsorat, skal du sende en mail til info@onechildatatime.dk senest 2 uger inden datoen for næste betaling. Betalinger er typisk d. 1 i hver måned. Når du ikke 2 ugers-fristen, kan du først opsige dit sponsorat fra måneden efter.

  Dit (tidligere) sponsorbarn vil dog ikke få nogen form for støtte, før vi har fundet en ny sponsor.

 • 1. Hvordan bliver jeg medlem?

  Du bliver medlem ved at besøge vores “abonnement” side. Kontingent er fastsat til 150 DKK årligt.

  2. Hvad kan jeg forvente af at være medlem?

  Som medlem har du mulighed for at stemme til Generalforsamligen som bliver afholdt hvert andet år (i lige år) i april/maj måned. Du kan også stille op til en bestyrelsespost eller hjælpe til med andre opgaver som bestyrelsen finder nødvendigt. Kontakt bestyrelsen på info@onechildatatime.dk.

  Ved at bliver medlem af foreningen One Child at a Time hjælper du os med at dække alle administrative udgifter som foreningen måtte have. De dækkes af det årlige kontingent som medlemmer betaler.

 • 1. Ejeroplysninger

  Dette websted udbydes af

  One Child at a Time
  Strandvejen 181, 2900 Hellerup
  CVR-nr. 37572039

  2. Persondatapolitik & Cookies

  Persondatapolitik & Cookies

  Oplysninger

  For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

  Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne tilknytte dig til det sponsorat. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

  Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

  Alle data behandles iht. Persondataloven.

  Opbevaring

  Personoplysningerne registreres hos One Child at a Time” og opbevares i 5 år efter ophævelsen af sponsoratet, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor sponsoratet er ophævet, hvorefter oplysningerne slettes.Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

  Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet.

  Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

  Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

  Hvem har adgang

  Bestyrelsen af foreningen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på onechildatatime.dk er Jihad Taha, bestyrelsesmedlem, som kan kontaktes på info@onechildatatime.dk

  Tredjemand

  Oplysninger afgivet til onechildatatime.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med oprettelse af sponsorat og ved at du har godkendt dette. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

  Indsigelse & indsigt

  Som registreret hos One Child at a Time” har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til One Child at a Time” via e-mail info@onechildatatime.dk

  Klage eller opsigelse

  Hvis du vil klage over dit sponsorat, skal du rette henvendelse til info@onechildatatime.dk. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

  Opsigelse af sponsorat skal ske skriftligt via email til info@onechildatatime.dk senest en uge før den planlagte betaling finder sted.

  Tvist

  Enhver tvist mellem foreningen og sponsoren afgøres under dansk lovgivning.

  Cookies

  En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

  Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

  Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

  På onechildatatime.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som sponsor kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.

  Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

 • 1. Handelsbetingelser

  Abonnementsbetalinger som f.eks. fast månedlig donation, medlemskab eller sponsorat:

  Til abonnementsbetalinger – i tillæg til ovenstående handelsbetingelser

  Kvitteringer

  Betalingskort: Hver gang, der trækkes et nyt beløb på det kortnummer, du har registreret – f.eks. månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt – vil du automatisk modtage en e-mail med en kvittering.    

  Ændring/fornyelse af kortnummer

  Betalingskort: Ved ændret kortnummer vil du automatisk modtage en e-mail med besked om, at den seneste betaling ikke kunne lade sig gøre. Du vil derpå være nødt til at tilmelde dig den automatiske betaling på ny.

  Opsigelse af automatiske betalinger (sponsorat, fast månedlig donation, abonnementsbetalinger o.l.)

  Betalingskort: Hvis du ønsker at opsige en automatisk betaling (f.eks. et sponsorat som trækkes månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt på dit kort), skal du henvende dig til os på e-mail (info@onechildatatime.dk)

  Du bedes i den forbindelse oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Opsigelsen skal finde sted senest 2 uge før du næste gang skulle have betalt.

  Kortindehavers/kontohavers ansvars- og hæftelsesforhold

  Betalingskort: Dit abonnementskøb er bindende fra det øjeblik, vi modtager din første indbetaling. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

  Fortrydelsesretten på donationer og sponsorater er 14 dage.

 • Facebook konkurrencebetingelser:

  Konkurrencen er ikke oprettet og drives ikke af Facebook.

  Hvad kan du vinde:

  • Vinderen af konkurrencen vinder 1 stk. One Child at a Time hoodies af en værdi a 300 kroner stykket.

  Hvordan deltager du?

  1. Melder dig ind i foreningen via linket onechildatatime.dk/melddigind
  2. Liker dette opslag.

  Hvem kan deltage og hvordan findes vinderen?

  • Alle kan deltage i konkurrencen.
  • Konkurrencen finder sted fra d. 15 oktober 2017 til og med d. 15 november 2017.
  • Vinderen bliver fundet ved lodtrækning senest d. 20 november 2017 og vil blive kontaktet e-mail. Såfremt One Child at a Time ikke hører fra vinderen senest den 27 november, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive trukket.

  Udbyder

  • Denne konkurrence udbydes af One Child at a Time, Strandvejen 181 1 th, 2900 Hellerup, info@onechildatatime.dk
  • One Child at a Time forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan One Child at a Time på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere der ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af One Child at a Time er endelige og bindende.
  • Konkurrencen er købsbetinget af et årligt medlemskab af foreningen One Child at a Time. Betingelser for medlemskab af One Child at a Time kan findes på onechildatatime.dk/faq
  • De oplysninger, der opgives, er udelukkende til brug for denne konkurrence, og vil ikke blive videregivet til 3. part.