One Child At a Time

FAQ

Join your hand with us for a better life in Gaza

Ofte Stillede Spørgsmål

100 % af midlerne går til til børnene. Hvordan kan det lade sig gøre?
Vi er stolte over at kunne sende 100 % af dit bidrag til Gaza, uden administrative udgifter. Det kan vi gøre fordi vi bruger midler indsamlet via private donationer til at finansiere vores allerede lave administrative udgifter. Alle tilknyttede til foreningen i Danmark samt vores partner i Gaza arbejder frivilligt, hvilket bidrager med at reducere antallet af udgifter forbundet med hele vores arbejde.

Privatlivspolitik og cookies

Q1 . Ejeroplysninger
Dette websted udbydes af One Child at a Time Strandvejen 181, 2900 Hellerup CVR-nr. 37572039
Q 2 . Persondatapolitik & Cookies / Oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne tilknytte dig til det sponsorat. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Alle data behandles iht. Persondataloven.

Q3 . Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos ”One Child at a Time” og opbevares i 5 år efter ophævelsen af sponsoratet, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor sponsoratet er ophævet, hvorefter oplysningerne slettes.Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet.

Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Q4 . Hvem har adgang

Bestyrelsen af foreningen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på onechildatatime.dk er Jihad Taha, bestyrelsesmedlem, som kan kontaktes på info@onechildatatime.dk

Q5 . Tredjemand

Oplysninger afgivet til onechildatatime.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med oprettelse af sponsorat og ved at du har godkendt dette. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Q6 . Indsigelse & indsigt

Som registreret hos ”One Child at a Time” har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til ”One Child at a Time” via e-mail info@onechildatatime.dk

Q7 . Tvist
Enhver tvist mellem foreningen og sponsoren afgøres under dansk lovgivning.
Q8 . Cookies

En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På onechildatatime.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som sponsor kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Q9 . Handelsbetingelser

Abonnementsbetalinger som f.eks. fast månedlig donation, medlemskab eller sponsorat:

Til abonnementsbetalinger – i tillæg til ovenstående handelsbetingelser

Q10 . Kvitteringer

Betalingskort: Hver gang, der trækkes et nyt beløb på det kortnummer, du har registreret – f.eks. månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt – vil du automatisk modtage en e-mail med en kvittering.

Q11 . Ændring/fornyelse af kortnummer

Betalingskort: Ved ændret kortnummer vil du automatisk modtage en e-mail med besked om, at den seneste betaling ikke kunne lade sig gøre. Du vil derpå være nødt til at tilmelde dig den automatiske betaling på ny.

Q12 . Opsigelse af automatiske betalinger (sponsorat, fast månedlig donation, abonnementsbetalinger o.l.)

Betalingskort: Hvis du ønsker at opsige en automatisk betaling (f.eks. et sponsorat som trækkes månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt på dit kort), skal du henvende dig til os på e-mail (info@onechildatatime.dk)

Du bedes i den forbindelse oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Opsigelsen skal finde sted senest 2 uge før du næste gang skulle have betalt.

Q13 . Kortindehavers/kontohavers ansvars- og hæftelsesforhold

Betalingskort: Dit abonnementskøb er bindende fra det øjeblik, vi modtager din første indbetaling. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

Fortrydelsesretten på donationer og sponsorater er 14 dage.